İyi Evlât Babayı Vezir, Kötüsü Rezil Eder Atasözünün Anlamı