Çingeneye Beylik Vermişler, Önce Babasını Asmış Atasözünün Anlamı