Tebdil-i Mekânda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı